Details

Model Mayhem #:
4624945
Last Activity:
Jun 09, 2024
Experience:
Experienced
Compensation:
Depends on Assignment
Joined:
Jul 12, 2021

About Me

English:
Amateur photographer since more then 15 years.
Photos are made just for fun.
It is always possible to sign an agreement, so we can agree on almost everything.
By the way, I am willing to pay a good fee to the model.
Contact me for details please.

Czech:
Amatérský fotograf již více než 15 let.
Fotky jsou dělané jen tak pro radost.
Vždy je možné podepsat dohodu, takže se domluvíme téměř na všem.
Mimochodem, jsem ochoten modelce zaplatit dobrý honorář.
Pro podrobnosti mě prosím kontaktujte.

Verified Credits (0)

Worked with marEck? Share your experience and become verified!
Add Credits