Submitted by: Stanislav Istratov

About the photo:
Blossom: Black Model: Yuliya Kashirina MUA: Natali Voys Set Designer: Elena Morozova Retouch: Big Bad Red